Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Για πληρέστερη παρουσίαση της τάξης του 1968 , παρακαλείστε οπως αποστείλετε
στο e-mail STAMKOUS@GMAIL.COM  ονόματα που λείπουν , ως και τυχόν φωτογραφίες
που σας ευρισκονται απο τα χρόνια εκείνα._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου