Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Για πληρέστερη παρουσίαση της τάξης του 1968 , παρακαλείστε οπως αποστείλετε
στο e-mail STAMKOUS@GMAIL.COM  ονόματα που λείπουν , ως και τυχόν φωτογραφίες
που σας ευρισκονται απο τα χρόνια εκείνα._
Οι αρχαίοι πρόγονοι ελεγαν ;  Κάλιο αργά παρά ποτέ , καλύτερα να

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Α    ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤΟ 
         ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
         1962-1968 
Αγγελόπουλος  ;;;
Β  
Βαζαίος        Νεκτάριος 1968